Ujut. מפית עדינה

40х30 ס"מ

#02265

נפח4.5 PV

מחיר22.2 ILS

מתאימה באופן מושלם למשטחים, אשר אסור להרטיב. יחד עם ניקוי, המשטח המנוגב גם מלוטש. מטפל מצוין בתכשיטים ותכשיטים מלאכותיים, מעניק מבריקות לאבנים. אין לה תחליף בטיפול במסכי LCD. מעניקה טיפול אפקטיבי וזהיר בעלי צמחים ביתיים.