Ujut. מפית אוניברסלית (‎כתומה)

40х30 ס " מ

#02251

נפח6 PV

מחיר29.7 ILS

מפית שימושית להסרת לכלוך שונה מכל מיני משטחים, כולל משטחים מתחתיים וכרומיים. לא משאירה כתמים ומוך, מעניקה למשטחים מראה מושלם במהירות.